Smid det ikke ud !!

Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Tøv en kende, før du smider ud - lokalarkiverne er lokalsamfundets fælles hukommelse

Lokalarkivet varetager bevaringen af en del af den lokale kulturarv sammen med andre kulturinstitutioner.

Det lokalhistoriske arkiv er en del af lokalsamfundets "fælles hukommelse" - et sted, hvor vi som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.

Omdrejningspunktet for arkivets virke er et lokalområdes skriftlige historiske materiale til forskel fra eksempelvis museerne, der først og fremmest indsamler genstande.

 

Et Lokalarkiv rummer en unik samling af historisk materiale, der fortæller om livet i lokalområdet, og arkivmaterialets mange spændende oplysninger kan bruges på vidt forskellige måder og til vidt forskellige formål. Derfor samarbejder arkivet også med mange forskellige brugere, høj og lav, ung og gammel - og på mange forskellige måder.

På denne måde er lokalarkivet med til at udføre et stort folkeoplysende arbejde for alle, der er interesseret i deres lokalområde. Samlinger er til rådighed for alle. Der er offentlig adgang for alle, og det er gratis at bruge arkivet

 

Lokalarkiverne har tre hovedformål: Indsamling, bevaring og formidling.

Det er derfor meget vigtigt, at vi får indsamlet materiale, billeder m.m. fra nutiden til gavn for eftertiden. Lad være med at smide din historie ud, men aflever til os.

 

Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk

 

Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Klik på billedet

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.

Se Historisk Atlas klik her.