Generalforsamling 2015

                               

                              Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Stevns Lokalhistoriske Arkiv har afholdt generalforsamling mandag d. 23. marts 2015 med et godt fremmøde. 


Formanden, Poul Henriksen, bød velkommen og fortalte, at der i det år som er gået sket meget i de danske lokalarkiver med start af formidlingsportalen arkiv.dk. Grundet det får vi utrolig mange henvendelser, især om billeder der er lagt ud på nettet, hvor mange bidrager med navne eller rettelser. Salget af ”Stevns før og nu” har været lidt mindre end de foregående år, men der er stadig interesse om bogen, så en ny bog med mange spændende artikler er under udarbejdelse. Der kommer stadig henvendelser fra personer, der gerne vil skrive om deres erindringer eller andre ting. Formanden opfordrede til at bruge bogen som gave og reklamere for den. Han omtale også billedforedrag ud af huset, som en vigtig aktivitet. Tak til medarbejdere og bestyrelse. Tak til kommunen for de gode lokaler og det årlige økonomiske tilskud, som er stærkt medvirkende til at arkivet er et godt sted at være for de frivillige.

Herefter aflagde arkivlederen, Erik Mouritzen, beretning om arbejdet i 2014, som var præget af et nyt opgraderet registreringssystem, som skulle danne grundlag for formidlingsportalen www.arkiv.dk, som dækker 550 lokal- og stadsarkiver med omkring 1,5 mill billeder. Der er blevet arbejdet hårdt med at få data så korrekte som mulig. Der har været afholdt Arkivernes dag i november med emnet Skolen 200 år med et flot fremmøde på 80, tak for interessen. Forud for dagen blev der afhold et foredrag af Knud Rasmussen om skolen i 200 år på Stevns. Vi er glade for den store interesse der er for hjemmesiden www.stevnslokalarkiv.dk med et stigende antal besøgende. Nu er arkivet også på Facebook med mange venner. Der har været omkring 400 besøgende på arkivet. Der er modtaget mange arkivalier i årets løb mest fra de tre nedlagte skoler i form af klassebilleder, som kan ses på arkivet.

Den øgede aktivitet og nye krav gør, at vi må opgradere og indkøbe edb, det koster. Her kom Stevns Brand Fond os til hjælp med en donation, mange tak for det.

Udover opdatering af registreringer og gennemgang af modtagne arkivalier så har vi startet et samarbejde med Stevns Fotoklub, som går ud på at dokumentere de stevnske landsbyer, så vi kan opbevare nutiden for fremtiden. Lokalarkiverne har også en pligt til at indsamle fra nutiden til gavn for kommende slægter. I april vil vi have en lille udstilling klar på arkivet om besættelsen i form af plakater, bekendtgørelser og billeder dog mest fra maj 1945. I november 2015 afholdes Arkivernes dag. Til slut takkede arkivlederen medarbejderne for en god og ihærdig indsats og for godt samarbejde i 2014. De frivillige medarbejdere har brugt ca. 4680 timer.

Tak til medlemmernes for støtte og udvist interesse ved at bruge arkivet – og tak til pressen for dækning i aviserne.

Regnskabet blev godkendt. Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse til 100 kr. og 180 for ægtepar, dette er set i lyset af vi har kun to faste indtægter kommunal støtte og medlemsbidrag.


Til bestyrelsen var der genvalg af Britta Hansen og Poula Backs

Bestyrelsen er nu: Poul Henriksen, Poula Backs, Jørgen Hansen, Britta Hansen og Lars Juel Clement. Suppleant Ole Christensen.

Efter generalforsamlingen fortalte forfatter Charlotte Blay levende og interessant om sin sidste bog "Himmelborgens Hemmeligheder". En beretning om Gjorslevs historie og slottets beboere baseret på de ti år, hun har boet på Gjorslev slot.Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.

Se Historisk Atlas