Tåstrup

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Tåstrup


Tåstrup hører under Hellested sogn og er kendt tilbage til omkring år 1370 under navnet Thorstorp.


Lige uden for Tåstrup har man omkring 1990 fundet fint tilhuggede egestolper, som stammer fra vikingetiden for 1000 år siden. De har formentlig været brugt til brobygning over vandløbet.


Trines Hus

(huset er fra ca. 1780).

Trine hed egentlig Ane Katrine Larsen. Hun blev født i huset i 1882, en halv time før sin søster Maren.

Da faderen dør på pigernes 14-års fødselsdag, er søster Maren allerede ude at tjene på en anden gård i sognet, mens Trine fortsatte som pige inde på nabogården. Tilbage i huset sad Trines mor som enke, 50 år gammel. Idet moderen var blevet svagelig og ikke længere kunne klare at bo alene, måtte Trine hjem og allerede i 1907 døde hendes mor, 61 år gammel.


Trine var nu 25 år gammel og stadig ugift. Selvom hun var både køn, velbegavet og dygtig, giftede hun sig aldrig.

Trine traf den store beslutning, at købe det hus som hendes forældre hidtil havde boet til leje i, og som ejedes af godset Bregentved. Ifølge skødet skulle købsprisen være 1.430 kr., hvoraf 630 kr. skulle betales kontant. Trines fødehjem blev nu for alvor TRINES HUS.


Huset så dengang ud omtrent som i dag. Den daglige madlavning foregik inde i skorstenen. Efterhånden var det den eneste åbne skorsten, der var tilbage i Tåstrup, så Trine tjente lidt ved at ryge flæsk og pølser for andre. Ligeledes hjalp Trine også til, når der var storvask og slagtning på nabogårdene, og hun gik ud som kogekone, når der var gilder. Ved børnefødsler blev der også sendt bud efter Trine til at forestå husholdningen, mens konen lå i barselsseng.


Trine døde den 3. november 1962 på Vintersbølle Sanatorium.


Trines hus blev sat til salg og købt af naboen på Druebjerggård. Huset stod længe tomt, men blev i tidens løb genindrettet med ting og møbler, omtrent som det var i Trines ungdom for over 100 år siden. Huset er åbent for skoleklasser og andre interesserede.


Trines hus blev fredet i 1983, så det ikke uden videre kan rives ned eller laves om.


Tåstrup Brugsforening

Tåstrup Brugsforening blev etableret 1915 og opløst i 1972.

Brugsforeningen var en filial af Hellested Brugsforening.


Flystyrt i Tåstrup

Den 11. april 1944 nødlandede et amerikansk B-17 med en besætning på 10 mand, 900 m sydvest for gården Myrekær.

De allieredes fly var på returflyvning fra Poznan i Polen, da de bliver angrebet af tyske jagere.

To motorer blev ramt under angrebet og en mindre brand opstod, brændstoftabet blev katastrofalt. Da faldskærmene ligeledes var blevet beskadiget under angrebet, valgte man at nødlande flyet da man nåede dansk område.

På marken så tre mænd flyet ramme en lygtepæl med den ene vinge og der efter nødlande på marken. Besætningen sprang hurtigt ude af flyet og væk, øjensynlig for at undgå en eksplosion.

De tre mænd, der gik og arbejdede på marken, fik kontakt med besætningen, og selv om mændene ikke forstod ret meget engelsk, forstod de dog, at der blev spurgt om vej til Sverige og udpegede retningen for dem.
Lidt efter mødte flyverne ejeren til gården Myrekær, som kunne tale engelsk, og han rådede dem til i stedet at skjule sig i en lille skov for enden af marken.
Der samledes hurtigt en del mennesker omkring nedstyrtningsstedet, også tyskere, som dog var blevet forsinkede, da politimesteren i Store Heddinge først gav dem besked flere timer efter, han selv havde hørt om nedstyrtningen.


På Stevns var en del mennesker tilknyttet arbejdet med at få jøder transporteret til Sverrig. En af dem var en fiskeeksportør Brammer, som ejede en stor fiskebil og havde tilladelse til at køre.
Man fik forbindelse til ham, og han var straks parat til at hjælpe.
Han havde nogle store kasser på bilen til levende torsk, og her blev de 10 mand gemt og kørt til første stop, som var Sømandshjemmet i Fakse Ladeplads ca. 20 km væk.
De fik noget at spise og blev undersøgt af en læge, inden vognmand Børge Nielsen, som også var modstandsmand, kom og hentede dem, og gemt i et læs halm blev de kørt til Valby.
Her blev de overtaget af modstandsmanden, Robert  Jensen og indlogeret i en lejlighed, hvor de måtte blive nogle dage inden transporten til Sverige blev arrangeret.
Det var den danske modstandsmand, Bernhard Nielsen, der sørgede fra transporten over Øresund.
Han havde sejlet mange ture med jøder til Sverige og var velkendt af tyskerne, som betragtede ham som en meget flittig dansk fisker. Det var dog en farefuld opgave at skulle transportere 10 amerikanere på en gang. De blev alle iklædt overalls eller kedeldragter, så de lignede fiskere, og på trods af at de blev standset af en tysk patrulje på vej over, nåede alle til Malmø. Den 26. april var de tilbage i England.Kilder: Stevns Lokalhistoriske Arkiv


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.