Tilgået arkivet

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Tilgået arkivet:


Om "Club Dynamites":

scrapbøger og billeder om hele deres aktive periode - se mere.


Programmer fra Radio Østsjælland:

Lørdag den 14. september 2013 sendtes programmet ”Snik, snak og musik” for første gang på Radio Østsjælland. Foreløbig er programmet sendt i alt 10 gange, idet der sendes den 2. og 4. lørdag hver måned.

Programværten er Ove Pygh Wilche, der som redaktør har bestemt sig for at lave en serie tidsbilleder fra tiden i 50’erne, 60’erne og begyndelsen af 70’erne. Wilche causerer om livet dels på Stevns, dels fra tidsperioden. Lejlighedsvis er der gæster i studiet, og dette var tilfældet, da de 2 første udsendelser ”gik i luften”. Her fortalte skibsmægler Carl Mathiassen om sin tid som bybud i Rødvig ca. 1955.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv, var interesseret i at få kopier af programmerne, fordi disse kan indgå i arkivets samling af lydoptagelser som et supplement til de øvrige arkivalier. Indtil nu har vi 10 CD-er og vil løbende få udsendelserne når de er bragt.

Udsendelserne kan høres på arkivet.


Fra nedlagte eller ændrede folkeskoler:

Boestofteskolen:

Klassebilleder, billeder fra skolens liv, jubilæumsavis og forskellig skrivelser

Avisudklip


Hellested skole:

Klassebilleder, elevbilleder og avisudklip


Erikstrupskolen:

Klassebilleder 1982/83 - 2007/08


Erikstrupskolen/Store Heddinge skole

Børnehavekl./0-klasse til 9/10 klasse

ialt 42 mapper med klassebilleder


Skelbækskolen:

Forskellige papirer, avisudklip m.m

Billeder fra begivenheder på skolen, dog ingen klassebilleder.

DAGBLADET's Stevns-redaktion har overdraget sit avisarkiv til Stevns Lokalhistoriske Arkiv.


76 års avisbøger med daglige artikler om livet på Stevns flyttede mandag fra redaktionens lokaler til lokalarkivet i Egestræde i Store Heddinge.

Avisbøgerne dækker perioden fra 1928 frem til 31. maj 2008.


Læs artiklen på Dagbladets hjemmeside:   sn.dk/galleri/553715

Fra Falck, Store Heddinge.


Et stort antal ringbind med billeder om livet på Falckstationen, redningsaktioner, udrykninger og udstyr.

Avisudklip om udrykninger, brande, redningsaktioner m.m.

Videoer, skriftlige rapporter m.m.

Model af "den gamle Falckstation" samt diverse genstande.

Indkomne arkivalier fra foreninger:


Stevns planteskole

Stevns Turistforening

Barup Brugsforening

Rødvig og omegns erhvervsforening

Bjælkerup vandværk

Rødvig Handels- og håndværkerforening

Stevns Lokalradio

Bøgeskoven Fiskerihavn

Bankgalleriet, Rødvig

Harvig tærskeselskab

Højerup husholdningsforeningStevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.