Generalforsamling 2016

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Revideret regnskab for 2015:

Stevns Lokalhistoriske Arkiv har afholdt generalforsamling mandag d. 21. marts.

Der var 38 deltagere til mødet som startede med formandens velkomst. Knud Rasmussen blev valgt til dirigent og herefter fortsatte generalforsamlingen med formands beretning, hvor Poul Henriksen fortale, at året2016 har været et travlt år for medarbejderne med registrering af modtaget arkivalier, kontrol og omregistrering af gamle, oprydning i billedarkivet og matrikelkort, opsætning af nye reoler. Efter der bliver lagt data ud på nettet får vi flere og flere henvendelser om bl.a. slægtsforskning. På Arkivernes dag i november var der udstillet billeder, som ikke har været vist før og Formidlingsbasen Arkiv.dk blev demonstreret, der var ca. 80 besøgende. I januar var der foredrag ved museumsinspektør Thomas Tang Pedersen og Stevns efter 2. verdenskrig og flygtninge. Vi havde den glæde 60 var mødt op. Dejligt med den store interesse. Lokalarkivet har overtaget mapper med Stevns avisudklip fra 1928 – 2006 fra Dagbladet. Arkivet skal fremover have et samarbejde med Dagbladet om at bringe ældre artikler under navnet, det skete på Stevns. Også med Stevnsbladet har vi etableret et samarbejde, der omhandler forretningslivet I Store Heddinge i ældre tid og frem til nu.

Arkivet har i 15 år udgivet ”Stevns før og nu”, det stopper i den nuværende form. Der vil komme en anden udgivelse og i en billigere udgave, da økonomien ikke kan hænge sammen med den nuværende bog. Da arkivet har 40 års jubilæum i maj 2016, vi bogen til efteråret blive en jubilæumsudgave.

Arkivleder Erik Mouritzens beretning omhandlede det daglige arbejde på arkivet. Den årlige kulturstatistik til kulturstyrelsen viste at vi har haft ca. 500 besøgende i 2015, vores hjemmeside har stigende besøgstal og mængden af arkivalier er stærkt stigende, er nu oppe på 180 hyldemeter. De frivillige, ulønnede medarbejdere har udført 4820 arbejdstimer. Tak for det. Der arbejdes støt på at forbedre vores registreringer, så oplysningerne på Arkiv.dk bliver så optimale som muligt. Arkiv.dk er en fælles database for alle lokalarkiver i Danmark og på vores har der i 2016 været 38745 besøgende, for hele Danmark gælder, at der har været 2.083.000 besøgende og der ligger nu ca. 1.250.000 billeder, det er Danmarks største billeddatabase. Den megen synlighed på nettet giver også resultat i mange henvendelser via mail både  her fra landet og fra udlandet. Arkivets edb-udstyr er er blevet opdateret og suppleret med nyt takke være støtte fra Stevns Brand Fond i de sidste par år og fra Lions, uden deres hjælp kunne vi ikke opnå det, og vi er godt kørende fremover til de større og større udfordringer der stilles, når arkivalier, billeder og lyd skal digitaliseres. Vi har ude med flere billedforedrag i foreninger og forsamlinger og vil fortsætte med det. Arkivlederen takkede medarbejderne for en god og ihærdig indsats og for et godt samarbejde.

Regnskab og budget blev godkendt uden kommentarer. Valg til bestyrelse, gav et par nye medlemmer og bestyrelser ser nu således ud. Poul Henriksen, Poula Backs, Britta Hansen, Ole Christensen og Ole Sørensen til suppleant blev valgt Tommy Andersen.


”Fra butler til traktør” Karl Peter Andersen, traktørstedet Højeruplund fortalte efter generalforsamlingen om sin tid som butler hos grever og rigmænd, et spændende, levende foredrag krydret med morsomme oplevelse suppleret med billeder. Han sluttede med at fortælle om Højerup- lund og hans planer.
Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.