Smid det ikke ud

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Tøv en kende, før du smider ud - lokalarkiverne er lokalsamfundets fælles hukommelse

Lokalarkivet varetager bevaringen af en del af den lokale kulturarv sammen med andre kulturinstitutioner.

Det lokalhistoriske arkiv er en del af lokalsamfundets "fælles hukommelse" - et sted, hvor vi som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.

Omdrejningspunktet for arkivets virke er et lokalområdes skriftlige historiske materiale til forskel fra eksempelvis museerne, der først og fremmest indsamler genstande.


Et Lokalarkiv rummer en unik samling af historisk materiale, der fortæller om livet i lokalområdet, og arkivmaterialets mange spændende oplysninger kan bruges på vidt forskellige måder og til vidt forskellige formål. Derfor samarbejder arkivet også med mange forskellige brugere, høj og lav, ung og gammel - og på mange forskellige måder.

På denne måde er lokalarkivet med til at udføre et stort folkeoplysende arbejde for alle, der er interesseret i deres lokalområde. Samlinger er til rådighed for alle. Der er offentlig adgang for alle, og det er gratis at bruge arkivet


Lokalarkiverne har tre hovedformål: Indsamling, bevaring og formidling.

Det er derfor meget vigtigt, at vi får indsamlet materiale, billeder m.m. fra nutiden til gavn for eftertiden. Lad være med at smide din historie ud, men aflever til os.

Ved  overdragelse af materiale til Stevns Lokalhistoriske Arkiv får arkivet ret til at opbevare materialet, ret til at producere digitale kopier samt ret til at overføre materialet til nye opbevaringsmedier.


Efter overdragelsen har arkivet desuden ret til:

  • at benytte materialet til egne udstillinger og i egne publikationer.
  • at digitalisere materialet og anvende det til egne udstillinger og i egne publikationer, på egen hjemmeside, samt i databaser på internettet med adgang til arkivets registreringer og i fremtidige formidlingsmedier benyttet af arkivet.
  • at overdrage/sælge kopier af materialet til tredjemand, herunder andre arkiver og kulturinstitutioner.


Ved brug af materialet skal der altid fremgå, hvem der har ophavsretten til materialet, hvis denne er kendt, uanset om det er Stevns Lokalhistoriske Arkiv eller tredjemand, der anvender materialet. For materialet gælder i øvrigt samme regler, som for offentlige arkiver i henhoild til arkivloven.

NB !!  Hvis giver har særlige ønsker / klausul vedrørende brug af materialet, vil det altid blive imødekommet.

Endvidere gøres opmærksom på, at givers navn, adresse og andre givne oplysninger bliver gemt i arkivets interne registreringssystem, og ikke blive offentligt tilgængeligt.


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.