Startside

                               

                              Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Velkommen til Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Søg i Stevns Lokalhistoriske Arkiv via Arkiv.dk Her finder du registreringer fra 580 andre danske lokalarkiver.

 Mandag d. 8. maj åbner vi igen på lokalarkivet.

Åbningstiderne er uændret. Ved besøg på arkivet skal regler for afstand ( 1-2 m) og brug af håndsprit overholdes. Hvis der er særlige spørgsmål eller sager vi skal finde frem, så kontakt os inden besøget på mail:                   adm@stevnslokalarkiv.dk


Vel mødt på arkivet igen - hilsen medarbejderne


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luftkrig over Danmark og de omkringliggende farvande i 1944.

 Der var 143 allierede fly, der styrtede ned i Danmark, og fly, hvor besætningen drev i land i Danmark eller blev hjulpet / reddet af danskere.


Herimellem var der to, som berørte Stevns:

Nord for Tåstrup 11. april 1944.  Besætningen flygtede med hjælp fra frihedskæmpere til Sverige.

Store Heddinge sygehus 13. maj 1944. Besætningen sprang ud i faldskærm - blev fanget og kom i fangelejr på Rügen, efter krigen kom de hjem.


Se mere under "Lokale historier"

 

Udstilling "Besættelsen og befrielsen"  på Stevns Lokalhistoriske Arkiv.

Udstillingen kan nu ses fra onsdag d. 10. juni til onsdag d. 29. juli  i arkivets åbningstid


I anledning 80 årsdagen for Danmarks besættelse og 75 år for befrielsen, har lokalarkivet samlet det materiale vi har af billeder, plakater, bekendtgørelser, blade aviser samt illegale aviser. 

Materialet ligger fremme, så man kan studere både offentlige og illegale aviser. Der er meget spændende læsning om en dramatisk tid, som er værd at huske.

Besættelsen gik næsten ubemærket hen over Stevns. Der er ikke meget nævnt i pressen, og vi har kun få billeder, mest har vi om dagene omkring befrielsen. Arkivet efterlyser billeder fra tiden omkring 9. april 1940. Der vil også være materiale og billeder fra allierede og tyske flystyrt på Stevns 1944 og 1945.


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Tyske fly over Store Heddinge d. 9. april 1940. Det er skorstenen til Stevns bryggeri

Besættelsen af København 9. april 1940

Lyt til "Frihedssangen"

Stevns Lokalhistoriske Arkiv indsamler beretninger om coronavirussen.


I både Rigsarkivet, stads- og lokalarkiverne, på Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet er man klar over, at danskerne lige nu står i et særligt og vigtigt kapitel i Danmarks historie. Det skal bevares for fremtiden. Derfor går bevaringsinstitutionerne sammen for at sikre en bred dokumentations- og bevaringsindsats. Samtidig ønsker bevaringsinstitutionerne at nå bredt ud til danskerne, virksomhederne og foreningerne med budskabet om, at de kan være med til at sikre kildegrundlaget til historien.


I de seneste uger har coronavirussen raset i Danmark, og det har haft store konsekvenser. Forretninger lukker, arbejdsliv og hjemmeliv smelter sammen, og mennesker har måttet finde ud af at være sammen på afstand. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at disse konsekvenser dokumenteres, og her har arkiverne et stort ansvar i forhold til at sikre denne dokumentation.

Coronavirussen har blandt meget andet været medvirkende til, at vort samfund ser meget anderledes ud i denne tid. Billeder af tomme gader, butikker, kulturhuse og forsamlingssteder illustrerer dette perfekt. Derfor indsamles også billeder.


Hvordan har du oplevet tiden med coronavirus?

Stevns Lokalhistoriske Arkiv vil gerne modtage beretning om hvordan det har påvirket din hverdag, og hvordan du udnyttede tiden. Du må gerne vedlægge billeder.


Du kan aflevere anonymt eller sende det med mail til: adm@stevnslokalarkiv.dk

Persondata bliver behandlet efter databeskyttelsesloven.


Se Historisk Atlas