Startside

Velkommen til Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Generalforsamling

Formandens beretning og referat fra Generalforsamlingen 25. marts 2024 kan nu læses her.


Kontingent for 2024

Kontingent forkalenderåret 2024 koster kr. 100,- for enkeltmedlemmer og kr. 180,- for familiemedlemmer.


Det relevante kontingent kan betales påfølgende måde:

  • Via netbank til Arkivets konto i Nordea reg.nr. 2360, kontonr. 6050283176, eller

  • via MobilePay til nummer 690433, eller

  • Kontant til kassereren i Arkivets åbningstid, mandage kl. 15 – 20, samt onsdage kl. 10 – 12

Hvis du / I betaler via netbank eller MobilePay så husk at oplyse dit / jeres navne i et eventuelt kommentarfelt, det gør livet nemmere for kassereren.


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Lokalarkivet har overtager hjemmesiden

"Ejerlavet Lund by"

Se billedserien om "Landsbyer på Stevns"


Se tidstavle over landsbyerne i tidsperioden ca. år 1000 til 1970


Se en oversigt over Arkivets årbøger og indhold under udgivelser.

Søg i Stevns Lokalhistoriske Arkiv via Arkiv.dk.

Her finder du registreringer fra alle danske lokalarkiver.

Stormfloden på Stevns 19. oktober 2023

Rødvig Havn efter stormfloden 19. oktober 2023. Foto: Poula Backs.

Arkivet ønsker hermed at takke for de mange bidrag i form af billeder, video m.m. vi har modtaget både fra medlemmer og ikke-medlemmer.


Arkivet modtager fortsat gerne materiale vedrørende stormfloden 19. oktober 2023, så hvis du ligger inde med ”beviser” - gerne fra hele Stevns – der fx viser eller beskriver stormskader på (væltede) huse, både, træer eller oversvømmelser fra selve dagen, dagene efter eller fra oprydningen, må du meget gerne sende materialet til Arkivet.


Billeder m.m. vil blive gemt på Arkivet for eftertiden som dokumentation af stormfloden.


Du / I er velkomne til at besøge os på Arkivet, Egestræde 14, 4660 Store Heddinge. Vi har åbent for publikum mandage kl. 15 –20 og onsdage kl. 10 – 12. Du / I kan også ringe til os på tlf. 56 50 36 54.

SKAL ARKIVET FLYTTE?

Stevns kommune vil skabe bedre plads til foreninger og brugere

Stevns Kommune har mange lokaler i Store Heddinge, hvor kommunens egne institutioner, foreninger og andre brugere har til huse. Nogle steder passer lokalerne fint til formålet, mens der andre steder mangler plads, eller der er ønsker om at udvikle nye tiltag.Derfor er der fra politisk side sat gang i en omfattende proces, der skal skabe bedre plads til foreningerne og en bedre udnyttelse af lokalerne.

Stevns Musikskole, nyt Medborgerhus og
Stevns Lokalhistoriske Arkiv
Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT) har startet lokaleprocessen ved bl.a. at tage stilling til placering af Stevns Musikskole og et nyt medborgerhus.

Ifølge AEKT-Udvalget har Stevns Musikskole længe haft brug for mere plads i Egestræde 14, hvor de har til huse. Udvalget peger på at pladsudvidelsen kan ske, ved at Stevns Lokalhistoriske Arkiv flyttes til en anden adresse.

Det er også kommunens ønske at skabe et attraktivt medborgerhus i Store Heddinge, hvor byens borgere kan mødes. Udvalget ønsker, at et kommende medborgerhus skal ligge i Tinghuset, Algade 8, hvor Stevns Erhverv har kontorer i dag. Stevns Erhverv vil dermed skulle flytte til en anden adresse.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv
I AEKT-Udvalgets udspil til flytning af Stevns Lokalhistoriske Arkiv indgår to scenarier:

  • Arkivet flyttes til Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge eller

  • Arkivet flyttes til Rødvig Multihus, Vemmetoftevej 5 i Rødvig

    Stevns Lokalhistoriske Arkiv kan under ingen omstændigheder se sig selv hverken i Tinghuset eller i Rødvig Multihus, idet der ikke kan tilvejebringes hverken lokale- eller opbevaringsmæssige forhold, der kan opfylde Arkivets nuværende og kommende behov.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv har derfor indsendt et høringssvar til Stevns Kommune med faglige begrundelser for ikke at skulle flytte til en af de foreslåede adresser.

Du kan læse Arkivets høringssvar ved at trykke på nedenstående knap. Del gerne høringssvaret.

OBS: Det tager nogle sekunder at åbne høringssvaret, så vær tålmodig!


Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Læs om de stevnske landsbyer her, der er en kort tekst og billeder før og nu eller se billeder ved at vælge billedserie i menuen til venstre

Siden er under opbygning, det kommer løbende mere til !

STEVNS FØR OG NU 2023

I denne den 24. årgang af Stevns før og nu præsenterer vi som tidligere en meget broget buket af artikler og billeder, hvor vi forsøger at dokumentere fortiden; men også i muligt omfang forholder dem til nutiden.


Til det er vores billedserie Stevns
før og nu, med forskellige emner, et årligt input til at hæfte fortid og nutid sammen.


I år handler det om de mange smedjer, som har været i hver eneste landsby.


Og så må vi ikke glemme vores tradition med en Stevnssang. Denne gang har vi
fået lov til at bringe Sys Bjerres dejlige sang om Stevns som slutter hvert vers med:

“For nu er jeg er havnet Det rigtige sted”.