Startside

Velkommen til Stevns Lokalhistoriske Arkiv

11. april 1944 nødlandede en amerikansk bombemaskine af typen B-17 på en mark i Tåstrup


På 80-års dagen for nødlandingen blev en mindesten for den amerikanske besætning og dens redningsmænd afsløret på stedet, hvor nødlandingen fandt sted; Bækkemosevej 11A, Tåstrup, 4672 Klippinge.


Hele historien om den eneste kendte flybesætning på et B-17 fly, der efter en nødlanding kom samlet ud af fjendtligt territorium under 2. verdenskrig, kan nu læses på

Foreningen B-17 mindesten Stevns' hjemmeside, https://b17crash.com

Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 10 - 12 og 15 - 19

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Lokalarkivet har overtager hjemmesiden

"Ejerlavet Lund by"

Se billedserien om "Landsbyer på Stevns"


Se tidstavle over landsbyerne i tidsperioden ca. år 1000 til 1970


Se en oversigt over Arkivets årbøger og indhold under udgivelser.

Søg i Stevns Lokalhistoriske Arkiv via Arkiv.dk.

Her finder du registreringer fra alle danske lokalarkiver.

SKAL ARKIVET FLYTTE?

Stevns kommune vil skabe bedre plads til foreninger og brugere

Stevns Kommune har mange lokaler i Store Heddinge, hvor kommunens egne institutioner, foreninger og andre brugere har til huse. Nogle steder passer lokalerne fint til formålet, mens der andre steder mangler plads, eller der er ønsker om at udvikle nye tiltag.Derfor er der fra politisk side sat gang i en omfattende proces, der skal skabe bedre plads til foreningerne og en bedre udnyttelse af lokalerne.

Stevns Musikskole, nyt Medborgerhus og
Stevns Lokalhistoriske Arkiv
Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT) har startet lokaleprocessen ved bl.a. at tage stilling til placering af Stevns Musikskole og et nyt medborgerhus.

Ifølge AEKT-Udvalget har Stevns Musikskole længe haft brug for mere plads i Egestræde 14, hvor de har til huse. Udvalget peger på at pladsudvidelsen kan ske, ved at Stevns Lokalhistoriske Arkiv flyttes til en anden adresse.

Det er også kommunens ønske at skabe et attraktivt medborgerhus i Store Heddinge, hvor byens borgere kan mødes. Udvalget ønsker, at et kommende medborgerhus skal ligge i Tinghuset, Algade 8, hvor Stevns Erhverv har kontorer i dag. Stevns Erhverv vil dermed skulle flytte til en anden adresse.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv
I AEKT-Udvalgets udspil til flytning af Stevns Lokalhistoriske Arkiv indgår to scenarier:

  • Arkivet flyttes til Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge eller

  • Arkivet flyttes til Rødvig Multihus, Vemmetoftevej 5 i Rødvig

    Stevns Lokalhistoriske Arkiv kan under ingen omstændigheder se sig selv hverken i Tinghuset eller i Rødvig Multihus, idet der ikke kan tilvejebringes hverken lokale- eller opbevaringsmæssige forhold, der kan opfylde Arkivets nuværende og kommende behov.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv har derfor indsendt et høringssvar til Stevns Kommune med faglige begrundelser for ikke at skulle flytte til en af de foreslåede adresser.

Du kan læse Arkivets høringssvar ved at trykke på nedenstående knap. Del gerne høringssvaret.

OBS: Det tager nogle sekunder at åbne høringssvaret, så vær tålmodig!


Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Læs om de stevnske landsbyer her, der er en kort tekst og billeder før og nu eller se billeder ved at vælge billedserie i menuen til venstre

Siden er under opbygning, det kommer løbende mere til !

STEVNS FØR OG NU 2023

I denne den 24. årgang af Stevns før og nu præsenterer vi som tidligere en meget broget buket af artikler og billeder, hvor vi forsøger at dokumentere fortiden; men også i muligt omfang forholder dem til nutiden.


Til det er vores billedserie Stevns
før og nu, med forskellige emner, et årligt input til at hæfte fortid og nutid sammen.


I år handler det om de mange smedjer, som har været i hver eneste landsby.


Og så må vi ikke glemme vores tradition med en Stevnssang. Denne gang har vi
fået lov til at bringe Sys Bjerres dejlige sang om Stevns som slutter hvert vers med:

“For nu er jeg er havnet Det rigtige sted”.