Startside

                               

                              Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Nyt siden sidst:


Greens notater

Store Heddinge bys historie


Tilføjelser til Flystyrt ved Tåstrup

Velkommen til Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Arkiv.dk

Søg ovenfor i Stevns Lokalhistoriske Arkivs registreringer samt i 580 andre danske lokalarkiver.

Den 20. februar 2020, var det præcist 5 år siden, at arkiv.dk gik i luften.

Se pressemeddelse her

Arkiver er lukket


Det går desværre ikke som vi kunne ønske, det trækker ud med corona.

Derfor forlænger vi lukning af arkivet til efter påske, og håber så vi kan starte onsdag d. 15. april.

Så følger vi regeringens restriktioner.


Udstillingen om besættelsen og befrielsen bliver ikke til noget i første omgang.


Arkivet kan stadig kontaktes på mail: adm@stevnslokalarkiv.dk--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stevns Lokalhistoriske Arkiv indsamler beretninger om coronavirussen.


I både Rigsarkivet, stads- og lokalarkiverne, på Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet er man klar over, at danskerne lige nu står i et særligt og vigtigt kapitel i Danmarks historie. Det skal bevares for fremtiden. Derfor går bevaringsinstitutionerne sammen for at sikre en bred dokumentations- og bevaringsindsats. Samtidig ønsker bevaringsinstitutionerne at nå bredt ud til danskerne, virksomhederne og foreningerne med budskabet om, at de kan være med til at sikre kildegrundlaget til historien.


I de seneste uger har coronavirussen raset i Danmark, og det har haft store konsekvenser. Forretninger lukker, arbejdsliv og hjemmeliv smelter sammen, og mennesker har måttet finde ud af at være sammen på afstand. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at disse konsekvenser dokumenteres, og her har arkiverne et stort ansvar i forhold til at sikre denne dokumentation.

Coronavirussen har blandt meget andet været medvirkende til, at vort samfund ser meget anderledes ud i denne tid. Billeder af tomme gader, butikker, kulturhuse og forsamlingssteder illustrerer dette perfekt. Derfor indsamles også billeder.


Hvordan har du oplevet tiden med coronavirus?

Stevns Lokalhistoriske Arkiv vil gerne modtage beretning om hvordan det har påvirket din hverdag, og hvordan du udnyttede tiden. Du må gerne vedlægge billeder.


Du kan aflevere anonymt eller sende det med mail til: adm@stevnslokalarkiv.dk

Persondata bliver behandlet efter databeskyttelsesloven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luftkrig over Danmark og de omkringliggende farvande i 1944.

 Der var 143 allierede fly, der styrtede ned i Danmark, og fly, hvor besætningen drev i land i Danmark eller blev hjulpet / reddet af danskere.


Herimellem var der to, som berørte Stevns:

Nord for Tåstrup 11. april 1944.  Besætningen flygtede med hjælp fra frihedskæmpere til Sverige.

Store Heddinge sygehus 13. maj 1944. Besætningen sprang ud i faldskærm - blev fanget og kom i fangelejr på Rügen, efter krigen kom de hjem.


Hvor alle besætningsmedlemmer overlevde og kom hjem i god behold.

 

Udstilling "Besættelsen og befrielsen"  på Stevns Lokalhistoriske Arkiv.

 Udstillingen bliver ikke til noget i første omgang / udsættes.


I anledning 80 årsdagen for Danmarks besættelse og 75 år for befrielsen, har lokalarkivet samlet det materiale vi har af billeder, plakater, bekendtgørelser, blade aviser samt illegale aviser. 

Materialet ligger fremme, så man kan studere både offentlige og illegale aviser. Der er meget spændende læsning om en dramatisk tid, som er værd at huske.

Besættelsen gik næsten ubemærket hen over Stevns. Der er ikke meget nævnt i pressen, og vi har kun få billeder, mest har vi om dagene omkring befrielsen. Arkivet efterlyser billeder fra tiden omkring 9. april 1940. Der vil også være materiale og billeder fra allierede og tyske flystyrt på Stevns 1944 og 1945.

Tyske fly over Store Heddinge d. 9. april 1940. Det er skorstenen til Stevns bryggeri

Besættelsen af København 9. april 1940

Lyt til "Frihedssangen"


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.

Se Historisk Atlas