Stevns før og nu

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Arkivet udgiver hvert år en indbundet bog "Stevns før og nu" med et antal lokale artikler samt en billedserie. I hver bog er der en Stevnssang.

Sidetallet er ca. 150. Glittet papir, billeder i sort/hvid og farve.


1999 :  Stevnske stedsnavne - Arkæologioplevelser på Stevns I - Et glimt fra den fortid vi dagligt går og træder på - Landsbyen Lund - Et folkeminde fra Stevns Klint - Holtug kridt og kalk - Store Heddinge og omegns ungdomsforeninger - Bjælkerup Jernstøberi - - billedsider omhandler: "Fra Rødvig til Bøgeskoven".     UDSOLGT


2000 :  Arkæologiske oplevelser på Stevns II – Jørgen Sorterup, en stevnsk digterpræst – Gevnø by – Eskild Fisker, en klintebo født i 1754 – Episoder i en bondeslægts historie – Et par brikker til Hellesteds mosaik – Poul Jørgensen, minder fra Store Heddinge – Boelshøjgård.


2001 :  Arkæologiske oplevelser på Stevns III – En gammelhistorie fra Hellested kirke – Seinhuus, et gods på Stevns – Stenankre fra Stevns – Svend Aage Hansen fortæller – Erindringer fra min tjeneste på Stevnsfortet – Utilstedelig kærlighed for 100 år siden – To stevnske tærskeselskaber – En stevnsk sømands erindringer – Kampen 1822 om arvefæstet på Gjorslev gods 1798 – Billedsider omhandler: "Spisesteder på Stevns".


2002 Stevns Lokalhistoriske Arkiv gennem 25 år – Hvad krypten gemte – Stevns Amatørscenes tilblivelse – Historien om det store anker på Stevns Museum – Svendlergaarden, en gård i Store Heddinge – Fiskerihavnen i Rødvig – Erindringer far et langt liv, Ib Jensen Store Heddinge – Tre stevnske foregangsmænd – Stevnssangen 1890 – Billedsider omhandler: "Høstbiller fra Stevns".


2003 :  Uddrag af Højstrups historie – Rødvigs ældre historie – Sparekasser og banker på Stevns – Stevnske udvandrerskæbner – Landsbyen Højerup – Sct. Georgs gildet – Post på Stevns i 250 år – En stevnsk pengesang.


2004 :  Store Heddinge håndværkerforening – Johannes Petersens soldaterminder fra sikringsstyrken 1914-1918 – Soldaterdagbog fra krigen 1864 – Gamle forsvarsanlæg på Stevns – Min barndoms jul – Rødvigs historie II – Råby fattiggård – Egnsretter fra Stevns – Portrullefabrikken Vestergade 21 – De genfundne mindetavler i Hellested – Sangen om Stevns – Billedsider omhandler: ”Før og nu”.


2005 :  Juellinge - Hans Nikolai Frederik Arctander - En jernøkse i kirkemuren - Det stod i avisen omkr. 1912 - Lidt om originaler - Ranestedet - Dobbeltportræt af Niels Larsen Stevns og Martin A. Hansen - Stevnskirsebær - Fiskelerlaget i Stevns Klint - En stevnsbos dagbog fra en rejse til USA i 1934 - Rødvigs historie III - Billedsider omhandler: "Skoler på Stevns samt Pensionater  og pensioner".


2006 :  Minderuner - Store Heddinges arkæologi i 2004 på Kirketorvet og Algade - Det gamle rådhus på Store Heddinge Kirketorv - Arkæologisk prøvegravning  nord for Store Heddinge kirke - Gjorslev før og nu - Lyderslev kirke på Stevns - Risby - Noget af det jeg husker - Men hjertet, det var godt - Stevns fyr - Stormfloden i november 1872 - Vikingerne på Nordstevns - Historien om mit kridthus - Billedsider omhandler: "Kirker på Stevns".


2007 :  Helligkilderne ved Højerup gamle kirke - Rødvig Stenindustri (RSI) - Lærerliv i sidste halvdel af 1900-tallet - Kar Gustav krigene - Vaaren, et tidsskrift i Hårlev i 1887-1889 - Mergelgrave, et menneskeskabt stykke natur - Lægeliv på Stevns - Sydstevns Ungdomsforening - Bondestenalder ved Varpelev -Billedsider omhandler: "Biler på Stevns".


2008 :  Godset Louisenborg - Strandinger og forlis - Hvad en aflevering gemte - Himlingøje dynastiet - Min barndoms erindringer fra Lille Heddinge - "Tørfo" en lucernemelsfabrik ved Store Heddinge - Råbyhuset - De hundrede hændelsers hus i Hellested, Forsamlingshuset - Hesten i menneskets tjeneste - Lilledal - Billedsider omhandler: "Heste på Stevns".


2009 : Vallø, et adeligt stift i Stevnskommune - Store Heddinge 1660-1720 - Store Heddinge Biograf 1881-1970 - Forventet angreb på Storehedinge Raadhus - Farmors  hus - VW, Folkevognen på Stevns - Tørvegravning på Stevns - Læge Gustav Grønvolds optegnelser - Strandinger og forlis II - Billedsider omhandler: "Fotografiske glasplader".


2010 :  En CD bliver til - Stevns Apotek - Bøgeskovens Bjergelaug - Falckstationen i Store Heddinge 1927-2010 - Fra Henry Jørgensens hyldemeter - Fersk sul før jul - Holtug Bøgeskov - Da Hårlev bysmed var i København - Store Heddinge mandskor - Rytteren der forsvandt i Taarnby Kro - Da præstegården i Store Heddinge skulle gøres til museum - Mordet i Varpelev - Peder Syv, Hellested - Billedsider omhandler: "Før og nu i Hårlev".

Som tillæg til denne bog er der en CD med 10 stevnssange indsunget af Sommerkoret i Store  Heddinge kirke samt et hefte med sangteksterne.


2011:  Flystyrt 13. maj 1944 ved Store Heddinge sygehus - Bekendtgørelser ved trommeslagning af tambouren - Klintekongens kammer - Halifax II DT 620 skudt ned ud for Stevns 14. marts 1943 - Runer i Strøby kirke og andre steder på Stevns - Da møllen brændte, møllen ved Hårlev station - Valløbåden - Anne Meinstorf, Højstrup - Fra sommerhus til folkepark (Solgårdsparken) - Stiftlægeboligen på Vallø - Juleaften i skovhytten, fra Vallø højskole for 100 år siden - Boesdal kalkværk - Minder fra Lyderslev sogn - Rødvig skibs- og bådebyggeri - Skoleundervisning i Vråby - Retten er sat, en kriminalsag i Store Heddinge - Smedemester Niels Petersen, Vallø - Højeruplundselskabets 100 års jubilæum - Billedsider omhandler: "Forretninger fra Hårlev og Stevns".

Som tillæg til denne bog er der en DVD med 6 videoklip, 3 lydoptagelser og 3 billedserier fra arkivets samling.


2012:  Stevns Avis 1941. For længe siden - Stevns Avis 1941. Gilder m.m. - Hårlev Bryggeri - En stevnsk spillemand  - Stevns Avis 1941. Byen i 17-1800 tallet - Stevns Avis 1941. Standsret og Byraad - Tommestrups roser - Endeslev-Vråby-Himlingøje pastoret - Stevns Avis 1941. Skoler - Stevns Avis 1941. De kommunale virksomheder - Stevns Garderforening, 100 års jubilæum - Fra plougfure til borgmesterstol - Livet i Jernbanestationen - Stevns Avis 1941. Økonomien - Stevns Avis 1941. Byen nu og i fremtiden - Barndomserindringer, fra min barndom i 50'erne -  Billedsider omhandler: "Landsbymiljøer før og nu".


2013:  Kaj Hansen, Risby fortæller. Erindringer fra 1944-1945 - Karetmager og hjulmand Mads Hansen, Holtug, fortæller - Historien bag Hårlev Mejeri og produkter - Stevnske gravhøje - De gamle møller på Stevns - Vilhelm Hellested, en stevnsk personlighed - Uddrag af farvehandler Ludvig Krauses erindringer fra Store Heddinge omkring 1870 - Det Østsjællandske Jernbaneselskab (ØSJS) eller Østbanen - Fra Gustav Grønvolds erindringer - Billedsider omhandler: "Stevnske arbejdspladser, der ikke findes mere".


2014: Stevnsfester - Karetmager og hjulmand Mads Hansen, Holtug, fortæller, 2. del - Club Dynamite - Arbejdskraftens fri bevægelse sikret med en bro - En stevnsbo, der blev verdensborger - Flintudvinding i Strøby og det øvrige Stevns - Elof Østerlunds erindringer - Modstandskampen på Stevns - Erindringer fra min skoletid i Sydstevns Friskole - Stevnssang - Billedsider omhandler: Landbrugsredskaber gennem tiden.


2015: Min barndom på Gjorslev - Frysehusene på Stevns, en fodnote i andelsbevægelsens historie - Tryggevældestenen - Tryggevælde Ådal og Å, dens historie - Carl Gustav Grønvolds erindringer, samlet og redigeret af Inge Rasmussen - Florentines redningsdåd - At vokse op i en købmandshandel på landet  - Ruteflyver i brand over Stevns - Klippinge, en landsby i forandring - Stevns lokalradios historie- "Hvad skete der?" - Stevnssang af sognepræst C. H. Visby.


2016: 40 år med det lokalhistoriske arkiv - Fra Carl Grønvolds erindringer, to lærere - Det stod, 1928 -

Det stevnske kridt - Det stod, 1932 - Mindesten fejret - Det stod, 1943 - Lille Heddinge - Det stod, 1958 - Markant bygning står for fald - Det stod, 1965 - Fra Carl Grønvolds erindringer, hotel Phønix - Det stod, 1972 - Hjemmeværnet på Stevns - Det stod, 1983 - Et numismatisk blik på Stevns - Stevnssang af Chr. Richardt.


2017: Jubidag blev til jubeldag - Ny læge på Stevns - Det stod, 1928/1938 - Et liv med og i fodbold - Fem dyrskuer i Klippinge trak tusindvis af tilskuere - En sag om landsforræderi - Det stod, 1948 -

Kjeld Olesen sendes i sikkerhed på Stevns - Afstraffelse i skolen - Det stod, 1958/1968 - Fra Sierslev HK til OL-guld i Rio - Det stod, 1978 - Et kunstnerliv på Stevns - Stevnssang af Christian Richardt.


2018:  Traktørstedet i Højeruplund – Bogbussen på Stevns – Den sidste båd, der sælger fødevarer ved Børsbroen – Store Heddinge sygehus – Historie om en bortførelse – Det stod i avisen - Om de seks søskende fra Hans Jensens gård i Lille Heddinge – På stoffet fra Store Heddinge – Barndomslandet Stevns – Ude på kanten – Landsbybilleder fra Stevns, Før og nu.


2019: Erindringer fra 1940-1941 - Fra Klippinge til Amalienborg, et liv bag rattet - Forfatterparret fra Sierslev - Højskoleforeningen og Højskolehjemmet, Store Heddinge - Min barndom på Højskolehjemmet - Rødvig kro, Kgl. priviligeret i 175 år - Historien om Mænds Mødested på Stevns - En hårnål klemt inde bag panelet bag, noter fra eftertiden af Søren Ulrik Thomsen -Foto: Landsby på Stevns, før og nu


2020: Klintholm, smeden som blev pensionatejer - Befrielsen på Stevns i tekst og billeder - Stevnssang - Skoler på Stevns - Stevns Museum i Højerup - Den alternative Stevnssang - 100år for den sønderjyske genforening 1920 - Da 300 sønderjyder besøgte Stevns i 1898 - En redningsaktion ved Holtug klint - Absalonmindet i Højeruplund - Smuglerier påp Stevns - Landsbyer på Stevns, før og nu - om Stevns Lokalhistoriske Arkiv.


2021: Fra stud.rosin til udlært diskenspringer i Store Heddinge - Erindringer fra Peter Ambeck-Madsen - Den spanske syge i Store Heddinge og de stevnske landsogne - Husmænd i Harvig i første halvdel af 1900-tallet - Stevnssang - Købmandshuset ved Bøgeskoven, Holtug Strandvej 66 - J.L. Lunds altertavler på Stevns  og placeringen i tidens teologi - En henrettelse - Boghandleren fra Stikkelsbær- landet, der også blev noget ved musikken - To skibsforlis ved Harvig - Højeruplund og Højerup Gamle Kirke. En juridisk kastebold - En tragisk begivenhed, der fik stevnsboerne til at yde hjælp til en hårdt ramt familie - Mejerier & bagerier på Stevns - Før og nu (Billedserie).


2022:  

 


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.