Generalforsamling 2018

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv beretning fra generalforsamling mandag den 19. marts 2018


Arkivets formand Poul Henriksen bød velkommen til de 38 fremmødet. En særlig velkomst til kommunens to nye repræsentanter  i bestyrelsen Rene Langelund Larsen og Leif Nielsen.

Poul Henriksen kom i sin beretning ind på Stevns Museums flytning  fra Højerup til Faxe.

Det er ikke lige arkivets område, men det har jo betydet, at de - Østsjællands Museum -har frasagt sig videre brug og pasning af den indvendige del af Rytterskolen i Ll. Heddinge. Den er nu overgået til kommunen.

Kommunen har rettet henvendelse til arkivet, om at overtage Museets forpligtigelser og køre Rytterskolen videre. Kommunen skal stå for den udvendige vedligeholdelse.

Dagspressen har haft en artikel herom, og  arkivet efterlyser her personer, som kunne have lyst til at køre det videre som et udvalg under arkivet. Man havde håbet på at f.eks. pensionerede lærere eller nogen fra lokalområdet omkring Ll. Heddinge, kunne have lyst

til at påtage sig opgaven. Arkivet vil så bistå med møder og gode råd.

Der har desværre endnu ikke været nogen henvendelser. 


Man har desværre ikke fundet en løsning med hensyn til Musikskolen, som holder til på 1.sal lige over arkivets lokaler. Det giver problemer, når arkivet f.eks. har møder o.s.v.


Arkivet fejrede sin 40 års jubilæum i maj 2017 med åben hus på arkivet og fest for medarbejdere på Højeruplund, takket være et tilskud fra Stevns Brands Fond.


Der kommer stadig mange på arkivet for at efterspørge forskellige ting, men der kommer efterhånden flere og flere efterspørgsler via mail.


Det er jo en kendt sag, at arkivet har gamle og nyere protokoller fra næsten alle foreninger på Stevns. Nu bruges  den type protokoller  ikke mere, alt foregår på EDB. Det kan blive et tab, foreningsprotokoller fortæller foreningens historie, og er lige så vigtig i dag som før.

Poul Henriksen sluttede med at rette en tak til alle der slutter op om arkivet.


Valg til bestyrelsen: Poul Henriksen, Ole Sørensen og Ole Christensen – var genvalg

Arkivleders beretning.


Kulturstatestikken, som vi laver hvert år til kulturministeriet viser bl.a., at vi har:

244 hyldemeter

4795 arbejdstimer – svarende til 2,5 fuldtidsstilling

I 2017 er der udfærdiget: 54 indkomstjournaler. Registreret 142 arkivalier af meget varieret størrelse. 365 billeder/billedserier.


Arbejdet på arkivet kan stort set opdeles i to områder:


1. registrering og opbevaring

2. aktiviteter og formidling så som: Arkivernes dag, udstilling og billedfremvisninger i bl.a. foreninger samt nye til tiltag.


1.

Vi modtager stadig mange arkivalier af megen forskellig beskaffenhed. Ved modtagelsen afklares hvad vi kan/skal gøre ved afleveringen. Herefter udfærdiges en indkomstjournal.

I 2017 har vi modtagelser fra 11 foreninger og her sidst fra Kulturloftet. Vi vil gerne indsamle fra så mange foreninger som muligt. De fortæller alle en historie.

Også fra enkeltpersoner kommer billeder, beretninger og forskellige dokumenter.

Alt bliver registreret og kan efterfølgende ses i Arkibas.dk (Fælles hjemmeside for alle arkiver i Danmark). Vi har nu ca. 10.000 billeder som kan ses på Arkiv.dk foruden alt det andet vi registrerer, som arkivalier, bøger avisudklip m.m. Placeringen i Arkibas.dk giver stigende antal henvendelser via mail og en del kræver et stort arbejde. Alle skulle gerne have svar hurtigst mulig.


Bestående arkivalier bliver løbende kontrolleret for placering o.l.

Vi har nu modtager så meget, at det sidste lokal tages i brug, hertil har vi indkøbt 12 stålreoler i alt 60 hyldemeter (Tak til Stevns Brand Fond for økonomisk hjælp).


Vi gennemgår stadig vore billeder og mange omregistreres, så beskrivelse samt kvalitet er god til at publicere i Arkiv.dk – angående ophavsret er vi dækket ind via en fælles copydan-aftale.


Vi er ikke et museum, men som I bl.a. kan se på gangen modtager vi effekter, som har en særlig stevnstilknytning.


Bøgerne på gangen gennemgås – opsætning tilrettes og opdateres.


2.

Historisk Atlas.dk

Steder/temaer og ruteforslag (som er nyt) indskrives stadig. Historisk Atlas er landsdækkende og skulle gerne vi spændende steder og give gode ideer til udflugter i landet.


Hjemmesiden.

Der vil komme nyt indhold i løbet af året med beskrivelse om alle de landsbyer vi dækker – gl. Stevns kommune, og vi håber at vi har stof nok, så alle kan blive rimeligt dækket med tekst og billeder. .

Hvis der nogen af jer ligger inde med oplysninger eller gode historier om en landsby, vil vi gerne set det.


Digital aflevering er oppe i tiden, men stadig ikke åben for lokalarkiver – kun stadsarkiver også kaldet §7-arkiver, rigsarkivet o.a.

Men hvor bliver al digital post og dokumenter af? Og i den forbindelse kommer også persondataloven. Der kommer nok en løsning på det i fremtiden.


Vedligehold af teknik er også blevet krævende, når vi har 12 computere med tilhørende udstyr i funktion hver gang vi er her – sikkerhedskopier, virusbeskyttelse og nu ny større server.


Endnu en gang tak til Stevns Brand Fond for økonomisk støtte til indkøb af udstyr.


Erik Mouritzen

Referat
Rergnskab 2017
Noter 2017


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.