Store Heddinge købstads historie

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Store Heddinge købstads historie indsamlet af Børge Green


Lokalarkivet har i mange år haft ringbind stående med optegnelser fra Store Heddinge Bys Historie. De kaldes i daglig tale blot for Børge Greens notater, opkaldt efter den Køgeborger som samlede materialet.

Materialet er primært resumeer af dokumenter i Rigsarkivets samlinger. Det der gør det unikt er, at det her er samlet i en meget lettilgængelig form: Børge Green har hentet oplysningerne i Rigsarkivet i mange tusinde forskellige håndskrifter, dokumenter, pergamenter, protokoller osv. Skriften er oprindeligt gotisk og det kræver en trænet læser at kunne tilegne sig den viden.


Børge Greens arbejdsform var den, at han læste dokumenter på Rigsarkivet. Hver gang han stødte på omtaler af Store Heddinge, lavede han sig et et notat om sagen. De fortæller ikke en sammenhængende, kronologisk historier om byen. Tværtimod indeholder de historier om alt mellem himmel og jord.
Green Notater er skrevet af/digitaliseret, de vil løbende komme på undersider til dette emne - undersider som indeholder spændende beretninger om byens historie.

Storehedinge 1751

Børge Green var med til at starte arkivet i 1977 - han står i midten.


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.