Peder Syv, Hellested

Mindesten over Peder Syv, som var præst i Hellested

 sprogforsker, folklorist og præst


måske mest kedt for samlingen:

”Almindelige Danske Ordsprog”

I år (2021) er det 100 år siden, at mindestenen over Peder Syv blev sat ved Hellested kirke.

Det var på grundlovsdage d. 5. juni 1921

​Peder Syv, sognepræst i Hellested.

I 1664 blev han af fru Ida Lunge til Valbygård (det senere Juellinge) kaldet til sognepræst i Hellested, hvor han blev indsat den 27. april 1664. Kort efter, at han var kommet til Hellested blev han gift med Karen Andersdatter Hoff, der sad som enke på kaldet efter han forgænger, Hans Poulsen Næstved, der døde i Hellested i 1664. Den yngste af Peder Syvs døtre, Anna Kirstine, blev i 1702  gift med faderens efterfølger, Rudolf Moth.

Peder Syvs hjem var præget af velstand, han kunne således sætte sølv på bordet, og han havde en bogsamling, der rummede sjældne bogskatte. Da han døde, blev bogsamlingen solgt på auktion i København, og den indbragte 830 daler, der dengang var en betydelig sum. Peder Syv ejede desuden samlinger af håndskrifter, oldsager og mønter.