Tinghuset og Nytorv


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Tinghuset på Store Heddinge torv er nu under renovering. Restaureringen af Kochs Tinghus i Store Heddinge er nu i fuld gang. Realdania Byg forventer at kunne holde åbent hus i slutningen af 2013.

Bygningen har en spændende historie

Kirketorvet havde længe været for lille til torvedage og i 1830 besluttes det at anlægge et nyt torv på pladsen foran gadekæret ”Folkegabet” i den modsatte ende af Algade  (set i forhold til Kirketorvet), hvor der var hul i husrækkerne mod vest.

Man omlagde afvandingen af det lave område til en stenkiste på det nye torv, og avlsbrugerne, vognmand P. Chr. Madsen og bagermester Ole Bentzen, fik besked på, at deres rendestene skulle omlægges (dengang skulle grundejerne selv vedligeholde både fortov og gade til midten ud for deres ejendom).

Bageren nægtede dette og i stedet ”morede” man sig med at give ham en klækkelig bøde for stadig at have stråtag over sin bageovn. Stridighederne endte dog med forlig. Byen købte en del af bagerens grund for 325 rdl., og her opførte man så det nye rådhus, som blev indviet i sept. 1836.


Realdania Byg har udgivet en flot, spændende bog "Kochs Tinghuset i Store Heddinge", hvor lokalarkivet har bidraget med et kapitel skrevet af Knud Rasmussen, som omhandler et udpluk af byfogeder, begivenheder og retssager tilknyttet Tinghuset.

Bogen kan købes eller downloades på Realdania Byg hjemmesideklik her

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.