Persondata GDPR

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Behandling af persondata


Personbilleder

Stevns Lokalhistoriske Arkiv (herefter ”arkivet”) respekterer gældende regler for offentliggørelse af billeder.

Det betyder, at vi som hovedregel ikke publicerer billeder af genkendelige, identificerbare eller navngivne personer på Internettet, før billedet er 75 år gammelt (arkivlovens regler)

Der er dog undtagelser:

  • Fotos af genkendelige personer publiceres, hvis billedet er taget i det offentlige rum eller ved en begivenhed, hvor der er offentlig adgang, og hvor situationen ikke skønnes at være krænkende for den pågældende.

  • Portrætfotos af personer, hvor billedet er optaget med publicering som hensigt bliver publiceret, f.eks. fotos af politikere, sportsudøvere, embedsmænd o.lign. Det gælder også portrætfotos indsendt til publicering i en avis eller andet trykt medie.

  • Fotos af personer,hvis de selv har givet samtykke kan publiceres.

Fotos af elever i skoler m.m. betragtes som optaget i en offentlig sammenhæng og med distribution for øje og offentliggøres tidligst 50 år eleverne har forladt skolen. Billeder af konfirmander offentliggøres aldrig.

Reglen om beskyttelse af data om personer gælder iflg. Databeskyttelsesloven i 10 år efter, at personen er død.

Vi publicerer aldrig fotos af personer, hvor optagelsen kan skønnes at virke krænkende.

Arkivet skønner i hvert enkelt tilfælde, om et foto kan publiceres.


Ophavsretsbeskyttede fotografier

Arkivet respekterer ophavsretsloven. Det betyder, at vi kun publicerer fotografiske værker (herunder pressefotos og fotos optaget med kunstnerisk hensigt) efter aftale med VISDA.

Fotografiske billeder publiceres når de er 50 år gamle (p.t. skal de dog blot være optaget 1970 eller før). Billeder, hvor ophavsmanden har givet samtykke til, at de må bruges i arkivets virksomhed, publiceres umiddelbart.


Billedkunst

Arkivet kan publicere affotograferinger eller digitale kopier af kunstværker i arkivets eje, hvis værkets ophavsmand har været død i 70 år. Det samme gælder kunstværker i privateje, hvis indehaveren af værket har givet samtykke.

Behandling af persondata

Den der indleverer materiale til arkivet, skal afgive en skriftlig erklæring om arkivets rettigheder til brug. Der givers kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse) samt de aftaler der indgås med arkivet  ved indleveringen.

Oplysningerne registreres i arkivets database ARKIBAS, hvor vi også registrerer oplysninger om det materiale vi modtager, f.eks. navne på personer på fotos.

Digitale kopier af billeder opbevares dels på Stevns Lokalhistoriske Arkivs server, dels på arkivernes fælles server (Arkibas Aps stiller til rådighed).


Arkiv.dk

De arkiver, der medvirker på Arkiv.dk, følger samme regler for tilgængelighed som Statens Arkiver. Det betyder, at arkivalier er tilgængelige, når de er 20 år gamle. For særligt personfølsomt materiale er fristen 75 år. Endelig kan der for enkelte arkivalier være aftalt andre regler for tilgængelighed.


Hvem har ophavsretten til fotos på Arkiv.dk?

En stor del af de billeder, du finder på Arkiv.dk er fotografiske billeder, hvor der som udgangspunkt er 25 års ophavsret for billeder taget før 1970, og dermed ingen ophavsret i dag, og 50 år for billeder taget efter 1970. I enkelte tilfælde kan der være tale om fotografiske værker, hvor ophavsmand og arvinger (fotografen, kunstneren) har ophavsret 70 år efter ophavsmandens død.Alle har adgang til Danmarks historie

En aftale mellem VISDA og de danske arkiver, biblioteker og museer giver institutionerne ret til at vise offentligheden alt billedmateriale fra deres fysiske og digitale fotoarkiver på internettet.

Det betyder at alle kan gå på opdagelse i millioner af fotografier om Danmarks historie.

Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.