Om arkivet

Arkivet dækker området "det gamle Stevns kommune" ,

som er følgende sogne:

Store Heddinge, Store Heddinge landsogn, Frøslev, Havnelev, Hellested, Holtug, Højerup Lille Heddinge, Lyderslev og Magleby.


Stevns Lokalhistoriske Arkiv er en selvstændig forening med en bestyrelse og en kreds af frivillige medarbejdere med lokalhistorisk interesse.


Arkivets formål er:

- at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig oprindelse med tilknytning til egnen, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

- at stille det indsamlede materiale til rådighed.

- at for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Stevnsegnens historie.
Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook