Om arkivet

NB !!!

Arkivet respekterer den nye databeskyttelseslov, gældende regler for offentliggørelse af billeder samt ophavsretsloven.

- se behandling af persondata.

Arkivet dækker området "det gamle Stevns kommune" ,

som er følgende sogne:

Store Heddinge, Store Heddinge landsogn, Frøslev, Havnelev, Hellested, Holtug, Højerup Lille Heddinge, Lyderslev og Magleby.


Stevns Lokalhistoriske Arkiv er en selvstændig forening med en bestyrelse og en kreds af frivillige medarbejdere med lokalhistorisk interesse.


Arkivets formål er:

- at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig oprindelse med tilknytning til egnen, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

- at stille det indsamlede materiale til rådighed.

- at for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Stevnsegnens historie.


Støt arkivets arbejde ved at tegne et medlemskab. Det årlige kontingent er kr. 100 , for ægtepar kr. 180 (2015). Medlemskab kan tegnes ved at sende en mail til arkivet med oplysning om navn og adresse.

Beløbet kan også indbetales på konto i Nordea:  reg. 2340  konto 6050283176 med oplysning om navn og adresse.

mail : adm@stevnslokalarkiv.dk


Stevns Lokalhistoriske Arkiv

Egestræde 14

4660 Store Heddinge

tlf. 56 50 36 54

adm@stevnslokalarkiv.dk


Åbent:

mandage kl. 15 - 20

onsdage kl. 10 - 12

lukket mellem jul og nytår

Arkivvejviser

find arkiver i Danmark

Du kan også finde lokalarkivet

på Facebook

Vi er stærkt igang med at indskrive lokaliteter og oplevelser i Historisk Atlas, som er en landsdækkende portal. Historisk Atlas indeholder en stor mængde oplysninger om steder og begivenheder, siden er værd at besøge.